top of page

De missie van de Stichting Koets en Rij is het verwerven, behouden, restaureren, tentoonstellen en gebruiken van koetsen en rijtuigen. Dit wordt gedaan in of in de omgeving van monumentale kastelen, kloosters en herbergen. De hiermee samenhangende werkzaamheden worden zoveel mogelijk uitgevoerd door mensen met een functionele beperking.

In de Utrechtse Heuvelrug, naast het kasteel Sterkenburg, aan de Langbroekerdijk in Driebergen- Rijsenburg, ligt een complex van enkele gebouwen waaronder een herberg met monumentstatus. Dit complex ‘Het Wapen van Sterkenburg’ is zeer geschikt te maken om de missie van de Stichting ten uitvoer te brengen.

Koets-en-Rij-LOGO-001.jpg

De Stichting is het project ‘Met de koets naar Sterkenburg’ gestart. Dit is een samenwerkingsproject met de Stichting ‘De Stichtse Aanspanning’, gevestigd te Doorn, en behelst het opzetten van een centraal in het land gelegen, vaste plaats waar de landelijke certificering van koetsen en rijtuigen zal plaatsvinden. 

De certificering zal een aantal malen per jaar worden gedaan en opgezet worden als publieksevenement.

Het streven is om het Wapen van Sterkenburg te laten uitgroeien tot een Nationaal Rijtuigcentrum waar koetsentochten worden gehouden en restauratie plaatsvindt, zoveel mogelijk uitgevoerd door mensen met een functionele beperking. Tevens wordt gestreefd naar een samenwerkingsverband met het Nationaal Rijtuigmuseum in Leek voor het opzetten van een Nationaal Rijtuigmuseum met tijdelijke tentoonstellingen. 

Dit is een unieke gelegenheid om enerzijds Nederlands cultureel erfgoed veilig te stellen voor de toekomst en anderzijds om oude ambachten levend te houden en mensen met en zonder beperking te begeleiden naar werk. Tevens ontstaat er een duurzame toeristische attractie in de Utrechtse Heuvelrug!

bottom of page