top of page

Algemene voorwaarden

Betaling dient te gebeuren per bank binnen 8 dagen na bevestiging van de afspraken (doch uiterlijk voor aanvang van het eerste consult).

Restitutie van de betaling is niet mogelijk.

Indien de consulten door cliënt worden geanuleerd na bevestiging van de afspraken per mail/post van de voedingscoach, worden de kosten van één consult in rekening gebracht. 

 

Wij kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor vermissing en/of diefstal van of schade aan goederen van clienten, zowel direct als indirect. 

Voor vergoedingen van de consulten door de ziektekostenverzekering dient u de polisvoorwaarden te raadplegen of contact op te nemen met de verzekeraar. Een factuur voor de verzekering ontvangt u op het einde van het begeleidingstraject. 

Indien de cliënt verhinderd is op de afgesproken datum en tijd, dient dit 24 uur van te voren worden doorgegeven aan voedingscoach, anders worden de kosten van het consult in rekening gebracht. 

bottom of page