top of page

Wat zijn moeilijke mensen?

 • 10-15 % van de Nederlandse bevolking

 • functioneren redelijk gewoon in de samenleving

 • kunnen er zelf goed mee leven

 • labiele typen (pieken en dalen)

 • “zo ben ik nu eenmaal”

 • geen zicht op eigen functioneren

 • vaak eenzame mensen

 • verwachten dat anderen zich aanpassen

 • leggen alles buiten zichzelf

 • hebben een gevoel: niemand begrijpt me

 • maken overal problemen van

 • hebben een extreem manier om de andere onder druk te zetten

Type moeilijke mensen

Dramatische types (lastpakken)

1. Narcistische persoonlijkheid: macht, bewondering, zelfingenomenheid, superieur aan anderen, de partner is een verlengstuk van zichzelf

2. Theatrale persoonlijkheid: aandacht, hysterie, overdreven in gedrag en emoties, bij iedereen geliefd te zijn, zwart-wit denken

 

3. Antisociale persoonlijkheid: egoïstisch, meedogenloos, impulsiviteit, de wereld is onbetrouwbaar, emotioneel koud, snel vervelen

 

4. Borderline persoonlijkheid: instabiel, impulsief, crisis, kwetsbaar, machteloos, minderwaardig, vastklampen aan anderen, idealiseren (zwart-wit denken)

Angstige, teruggetrokken types (angsthazen)

5. Afhankelijke persoonlijkheid: hulpeloos, onderdanig, passief afwachten, zoeken een sterkere partner

6. Dwangmatige persoonlijkheid: controle en perfectie, efficiënt met tijd, beslissingen nemen is moeilijk, onredelijke hoge standaarden, werken niet graag in teamverband, delegeren is moeilijk

7. Vermijdende persoonlijkheid: schaamte, faalangst, voelen zich incompetent, minder waard, bang om zichzelf belachelijk te maken, angst om op te vallen, verlangt naar contact

Excentrieke persoonlijkheden (buitenbeentjes):

8. Paranoïde persoonlijkheid: achterdocht, wantrouw, geen contact met de realiteit, dominant en beperkend in relaties, strikte huisregels, in stereotiep denken

9. Schizoïde persoonlijkheid: afstandelijk, vlakheid, weinig sociaal contact

10. Schizotypische persoonlijkheid: vreemde denkpatronen, zonderling, excentriek, vertoont weinig emoties, de emoties zijn niet passend bij de gebeurtenissen

bottom of page