top of page

"Een egoïst is iemand die niet aan mij denkt."

Vaak gebruikte diskw
Defensieve comm
Manipulatie
bottom of page